ЛПЖ България

ЛПЖ България съдейства на предприемачите от всички браншове (индустрия, услуги, селско стопанство) да създадат фирми и да развият дейността си в България и в останалата част на Европа.
 
ЛПЖ България  същото така сътрудничи на българските фирми, които желаят да изнасят в останалата част на Европа  (като им изготвя пазарни проучвания) или на  европейски фирми, които искат да внасят стоки и услуги с български произход (като им помага да намерят български подизпълнители).