Подбор на персонал

Подбор на персонал

 
 
Във връзка с бързото си развитие, ЛПЖ България търси:
 
  • Начинаещи счетоводители или счетоводители със стаж,  с опит в счетоводна кантора или одиторска фирма,
  • Дипломирани счетоводители, които са завършили стажа си.
 
Кандидатурите трябва да се изпратят задължително чрез формуляра по-долу и ще бъдат обработени в срок от 60 дни.
 
Всички кандидати трябва да владеят поне два западни езика. 
 
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg png rtf pdf doc docx zip.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg png rtf pdf doc docx zip.