Трудово право

Основни цифри от българското трудово право

Брой на работните часове за седмица:

 • 40 часа/седмица

Нормалната продължителност на един работен ден е :

 • 8 часа

Брой седмици отпуска за година :

 • Минимум 4 седмици за година

Брой платени месеци :

 • 12 месеца ; (13 месеца, ако дружеството реши да изплати допълнителна заплата за Коледа)

Коефициент на увеличение за допълнителните часове:

 • 50% след 8 ч/ден от понеделник до петък
 • 75% в събота и неделя
 • 100% през празниците

Необходимост от съставяне на вътрешен правилник:

 • от 1 служител

Срокът за регистрация на трудови договори в Националната Агенция по Приходите е :

 • До 3 дни от склюване на трудовия договор
 • До 7 дни след приключване на трудовия договор

Срокът, в който служителят трябва да започне работа в предприятието след регистрацията на договора в Националната Агенция по Приходите е:

 • 1 седмица

Срокът на предизвестие в случай на освобождаване на служител:

 • Според предизвестието посочено в трудовия договор: от 1 до 3 месеца.

Срокът на предизвестието в случай на напускане е  :

 • 1 до 3 месеца за постоянните трудови договори
 • 3 месеца за срочните трудови договори

Максималния срок на срочен трудов договор е :

 • 3 години

Максималния изпитателен срок е  :

 • 6 месеца

Минималната възраст за сключване на трудов договор е :

 • 16 години

Минималната възраст за пенисониране е :

 • 63 години за мъжете
 • 60 години за жените