Трудово право

Срочен трудов договор в България

Срочен трудов договор в България

 

Cрочният трудов договор се подписва :

  • За определен срок, който не може да бъде повече от 3 години

и

  • До завършване на определена работа;

или

  • За заместване на служител, който отсъства от работа  (например, болничен или по майчинство).

 

Срочният трудов договор е сключен за за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности.  

Срочният трудов договор може да бъде подновен само веднъж за минимум 1 година. Максималният срок на срочния трудов договор не може да надвишава 36 месеца. Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.  

Вижте нашата статия за всичко, което трябва да се знае за трудовия договор в България.