икономика

Предимства и недостатъци на джойнт-венчъра в България

Какви са предимствата и недостатъците при създаването на джойнт-венчър в България?

 

Джойнт-венчъра сащо така наречен  « консорциум »  е съдружие или партньорство между две или повече фирми с цел създаване на стратегически съюз, който може да предложи предмиства като най-вече пазарна конкурентноспособност и намаляване на разходите. И все пак, трябва да се имат в предвид и недостатъците при създаването на джойнт венчър.

Дойнт-вънчъра може да се създаде като гражданско или търговско дружество. Гражданските дружества се създават според Закона за Задълженията и Договорите, догкато търговските дружества според Търговския Закон.

Джойнт- венчърите създадени с чуждестранни партньори, с или без български партньор, се считат за български дружества /местни лица/ и подлежат на българското търговско право.   

Разпределението на капитала се решава между всяка страна и не е зъдлжително да е равен.

 

Предимства при създаване на джойнт венчър

 

Джойнт венчъра предлага многобройни предимства, но трябва да се познават и недостатъците на този съюз.

 

  • Оперативни предимства

 

- Джойнт венчъра позволява съвместното използване на знания, финанси и технологии и позволява развитието на синергия.

- Джойнт венчъра позволява въвеждането на нови технологии и достъпа до нови компетенции бързо и икономично.

- Джойнт венчъра играе роля на диверсификация.

- Финансовите рисокове на се големи защото капиталът е разделен.

- Национализация на фирмата и на продукта :тъй  като джойнт венчъра е национална, а не чужда компания, отношенията мужду джойнт венчъра, превителството, синдикатите и потребителите са опростени и са предпоставка за качество и довереие.  

 

  • Предимства за конкурентноспособност

 

- Навлизането на новия пазар е улеснено от  създаването на джойнт венчър защото вече има компания присъстваща на пазара на дистрибуцията. По този начин дружеството ще спечели конкурентноспособност, ще повиши продажбите си, като намали времето за производтво.

 

  • Икономически предимства

 

- Джойнт венчъра позволява да се намалят разходите и рисковете защото разходите не се поемат от една единствена фирма.

- Предимството достига и до търговския риск, който е силно намален от факта, че местния пазар се познава от фирмата, която вече е създадена и от познанията за управление на местната търговия.

-  Изборът да се създаде джойнт венчър в България позволява възползването от данъчно предимство, което не е за подценяване.

 

Недостатъци и ограничения при създаването на джойнт венчър

 

Джойнт венчъра има и недостатъци, които е добре да се познават преди да  се вземе решение да се създаде компания и партньорство. 

Всъщност, тъй като капиталът е разделен, печелбата ще бъде също разделена между партньорите. Създаването на джойнт венчър е сложно и регистрацията, както и закриването са доста скъпи.

Партньорството може да стане сложно и при разпределение на дивидентите или при управлението на дружеството. Двете партьорства може да нямат еднакво виждане за стратегическото управление, маркетинга и т.н....

Освен това, джойнт венчъра предполага адаптирането към култура, търговски обичаи и местния манталитет.  Може да възникнат и конфликти на интереси, рискове от загуба на пазари или рискове от кражба на ноу-хау.

Следователно е важно да се познават рисковете на едно такова сътрудничество и да се преценят добре според съответната страна преди да се подпише договор за джойнт венчър.

 

« Обертюр Фидюсиер АД » : пример за джойнт венчър в България

 

« Обертюр Фидюсиер АД », име на джойнт венчър между  FCO Group (групата Франсоа Шарл- Обертюр ) и печатницата на Българската Национална Банка  (БНБ), която има за дейност печатането на банкови  банкноти.  

 

Капиталът принадлежи  70 % на  FCO Group. Дейността на дружеството е започнала и се очаква броят на служителите да достигне до 200 наети до  2016 г.  Това джойнт венчър ще позволи на  Group FCO  да се позиционира като лидер в тази високо технологична индустрия.