счетоводство

Задължителни реквизити при издаване на фактури

 

ДДС :задължителни реквизити при издаване на фактури

Законът от 1 януари 2007 уточнява и допълва задължителните реквизите при издаване на фактури от български задължени лица. 

 

Фактурите трябва да съдържат :

 

 • Дата на издаване ;

 • Пореден номер ;

 • ДДС номер на доставчика  ;

 • ДДС номер на получателя ;

 • Име и адрес на получателя ;

 • Име и адрес на досатвчика ;

 • Предмет и стойностно изражение на стопанската операция;

 • Дата, на която е извършена или доставена стоката или улугата ;

 • Данъчна основа за всеки процент ДДС;

 • Единична цена без ДДС ;

 • Отстъпки и намаления  ;

 • Процент на ДДС ;

 • Сума на ДДС;