счетоводство

Официална кореспонденция: фирмени обстоятелства

Официална кореспонденция: фирмени обстоятелства 

 

Официалната кореспонденция на българска фирма и страницата интернет „фирмени обстоятелства” (ако фирмата има страница интернет) трябва непременно да съдържа определен брой  задължителни фирмени обстоятелства върху, които ще се спрем:

  • Точно наименование на дружеството ;
  • Седалище и адрес на управление ;
  • ЕИК ;
  • IBAN на банковата сметка. 

Ако фирмата иска да посочи размера на дружествения капитал, трябва да посочи размера на внесения капитал.