Възнаграждения на персонала

Възнаграждения на персонала
Като допълнение на счетоводните услуги и изготвянето на годишните финансови отчети, ЛПЖ България предлага  комплексно обслужване за изготвяне на възнаграждения на персонала. 
 
Ние подготвяме, освен всичко друго, и различните декларации, които се подават в НАП, данъчните декларации в НАП, както и декларации свързани с общественото и здравно осигуряване. 
 
ЛПЖ може да осигури секретарски услуги за сметка на клиентите си, включващи: изготвяне на трудови договри, прогнозни възнаграждения, изготвяне на платежни фишове и удостоверения/служебни бележки за получени доходи. 
 
Всички аспекти по прекратяване на трудовото правоотношение са също осигурени от нашия отдел.