Подбор на персонал

Подбор на персонал

Подбор на персонал 

Свободна позиция (2024)

ЛПЖ България ООД предоставя счетоводни услуги на местни лица. В момента търсим Специалист ТРЗ при условията на трудов договор.

Възможен е смесен начин на работа офис / дистанционно, при определени условия. Работен адрес 1202 София, ул. Будапеща 52, Офис 1 партер.

Предимства за кандидатите ще бъдат опит със счетоводен софтуер Бизнес навигатор, както и владеенето на френски и/или английски език.

Можете да изложите очакванията Ви за възнаграждение и други условия. Моля да не ни изпращате Вашето ЕГН, снимки и копия на лични документи. Личните Ви данни ще бъдат обработени само и единствено, ако бъдете поканени на разговор по позицията и няма да бъдат разкривани пред трети лица.

По-общо, ЛПЖ  България играе също роля на кабинет за подбор на персонал в България (София и Варна), като ви съдейства да намерите в най-кратки срокове най-добрите потенциални служители за вашата фирма на българския пазар на труда в неговата цялост.

За тази цел, кабинетът разполага с база данни, позволяваща много добра ефикасност и бързина, като данните съдържат информация най-вече за кандидати владеещи френски  и български език.

Подходът на ЛПЖ  България се базира на много стриктни методи, адаптирани към нуждите на всеки един отделен подбор.

Всеки един процес на подбор на персонал преминава през:

  • психологическa преценка на кандидатите
  • проверка на удостоверения трудов стаж

Именно поради това, ЛПЖ България е главно действащо лице, когато става дума за оценка и подбор на Човешки Ресурси в България, както и на специалисти франкофони за работа в чужбина.