Подбор на персонал

Подбор на персонал

 

Подбор на персонал 

ЛПЖ  България играе също роля на кабинет за подбор на персонал в България (София и Варна), като ви съдейства да намерите в най-кратки срокове най-добрите потенциални служители за вашата фирма на българския пазар на труда в неговата цялост.

За тази цел, кабинетът разполага с база данни, позволяваща много добра ефикасност и бързина, като данните съдържат информация най-вече за кандидати владеещи френски  и български език.

Подходът на ЛПЖ  България се базира на много стриктни методи, адаптирани към нуждите на всеки един отделен подбор.

Всеки един процес на подбор на персонал преминава през:

  • психологическa преценка на кандидатите
  • проверка на удостоверения трудов стаж

Именно поради това, ЛПЖ България е главно действащо лице, когато става дума за оценка и подбор на Човешки Ресурси в България, както и на специалисти франкофони за работа в чужбина.