Счетоводни услуги

Счетоводни услуги
ЛПЖ България ООД предлага счетоводни услуги за своите клиенти.
 
Нашите счетоводни услуги, в по-голямата част от времето, започват с уточняване на счетоводния план адаптиран според нуждите на нашия клиент. 
Услугите ни  включват също така и изготвянето на различни данъчни и ДДС декларации. Трябва да се отбележи, че ДДС декларациите се подават всеки месец. 
 
ЛПЖ България изготвя и годишни финансови отчети за своите клиенти, на базата на Международните Счетоводни Стандарти  (IAS) или на базата на Българските Стандарти за Малките и Средни предприятия.