счетоводство

Данъчно облагане на българските фирми (данък печалба)

Данъчно облагане на българските фирми (данък печалба)

 

Българските фирми имат ниски данъци: плащат данък върху печалбата (или корпоративен данък) от 10%. Това равнище от 10%  е най-нисъкият корпоративен данък сред  страните от Европейския съюз.

 

Фирми чиято  облагаема печалба през годината, е по-малка от 300 000 лева (около € 150 000) не трябва да плащат авансов данък по отношение на следващата година.

 

Фирмите, които са  реализирали облагаема печалба между 300 000 и 3,0 милиона лева  (тоест между 150 000 и 1,5 милиона евро), трябва да плащат авансов данък  на всеки три месеца . Тези авансови плащания са изчислени на базата на облагаемата печалба за предходната година (по принцип всяко тримесечие четвърт от дължимият корпоративен данък за предходната година).

 

Компаний , които са  реализирали  облагаема  печелба  от повече от три милиона лева (тоест над € 1,500,000) трябва да плащат месечен авансов данък равняващ се  на 1/12 от дължимият корпоративен данък за предходната година.