Данъчно облагане на фирмите

Клонът от гледна точка на данъчното право

 

1. Предимства

Съществуват някои данъчни предимства във връзка със стартиране дейността на един клон, и по-точно:

  • Ниски  или липса на такси за учредяване

 

2. Недостатъци

  • Като се има предвид, че не може да сключват  договори с фирмата майка, клонът не може да се възползва от евентуални данъчни предимства, произтичащи от този род действия.
  • Печалбите са автоматично прехвърляни в седалището  и по принцип дават основание за облагане при източника.
  • Ситуацията, в която се намира клонът, му дава правото да преглежда сметките на дружеството в неговата цялост в случай на данъчен контрол, за да провери достоверността на декларираните печалби.