икономика

Как да станем собственици на имот в България

Как да станем собственици на имот в България


Българската конституция забранява по принцип на чуждестранни лица, физически и юридически, да притежават земя в България, земеделска или друга.

Тази точка от Конституцията е запазена въпреки силния натиск от страна на Европейския съюз. Всъщност, според Комисията в Брюксел трябваше да бъде разрешено на чуждестранните инвеститори от Европейския съюз да притежават без ограничения недвижими имоти в България.
 
За момента, чужденци и чуждестранни юридически лица по принцип могат да придобиват право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижим имот в страната.
 
От 1 януари 2014 г. единствено физически и юридически лица от Европейския съюз, които са пребивавали повече от 5 години в България могат да купуват земеделска земя в България.
 
Що се отнася до българските фирми, единственно български фирми, които:
 
- Съществуват повече от 5 години
- Или чийто съдружници са българи или граждани на Европейския съюз, които живеят повече от 5 години в България
 
имат право да купуват земеделска земя в България.