икономика

Предоставяне на еднократни услуги в Люксембург

Предоставяне на еднократни услуги в Люксембург 

Тъй като Европейския съюз е най-големия вътрешен пазар в света, все по-често фирмите създадени в други страни членки на Европейския съюз предоставят еднократни и временни услуги в Люксембург.

Докато директивата Болкещайн включва този голям вътрешен пазар, поданиците на общността, които се занимават с търговска, занаятчийска или индустриална дейност на територията на херцогството трябва да получат разрешително  от люксембургските власти. Основната причина е, че предоставянето на услуги остава свързано с определени условия регламентирани от трудовото,  фирменото или  данъчното право в зависимост от мястото на извършване на услугата.

Свободните и търговски професии са освободени от всякакви административни разрешителни за разлика от занаятчийските и индустриалните. Имайки предвид различните правни положения, които трябва да се спазват, има процедури, които трябва да се изпълнят от чуждестранните фирми в Люксембург. 

 

Процедури

1. Разрешение за учредяване

Дейностите свързани със занаятчийство и индустрия трябва да бъдат предварително обявени в Министерството на средните и малки предприятия, което проверява дали лицето осигуряващо услугата е оторизирано да предлага тези услуги в собствената си страна. След проверка Министерството издава „сертификат валиден само за случая".

Съществуват два  вида сертификати, първият е наречен на административен език „сертификат  само за един обект" валиден за един проект и вторият „сертификат за предоставяне на услуги" валиден за неограничен период.

Вторият сертификат не позволва да се определи границата между еднократните и постоянните услуги, което може да накара люксембургската администрация  да сметне учреждението за постоянно. Това създава задължение да се получи разрешително за учреждение /наречено общо разрешително за търговия/,  да се обложи реализираната печалба в Люксембург, да се изплатят  заплатите в Люксембург, както и да се платят  данъците върху заплатите.

2. Регистрация по ДДС

Принципът наречен самоначисляване не е приложим по отношение на строителството и монтажа в Люксембург. Фирмите, които осъществяват този тип услуги трябва да се регистрират по ДДС, да го фактурират, внасят и получават.

3. Командиравка на служителите

Българската фирма трябва да декларира пред инспекцията по труда и мините, списъка с командированите служители в Люксембург.

4. Пълномощници

Българската фирма трябва също да определи пълномощник за конкретния случай, който трябва да съхранява документите на командированите служители  и да ги представи в случай на проверки от инспекцията по труда и мините.

5. Задължения на командированите служители

Командированите служители трябва да носят със себе си документ, че социалните осигуровки им се изплащат в страната, от където идват и да го представят в случай на инспекция. Ако те станат резиденти на Люксембург, трябва да регистрират адреса си в общината.