икономика

Етапи при регистрацията на фирми във Франция

Етапи при регистрацията на фирми във Франция

Идеята

Дали това е ваша идея или идея на други, както при франчайза, фирмата винаги се ражда от идея. В първия случай, едно пазарно проучване може  да провери дали вашия проект е осъществим /проучване на клиентелата, на главните конкуренти/.
 
Юридическата форма
 
Изборът на юридическа форма има последствия по отношение на финансовата отговорност на съдружниците, минималния капитал, данъчния режим на фирмата или  осигуровките на управителя.
 
Данъчният статус
 
Данъчното облагане на печалбата на фирмата /данък върху печелбата или корпоративен данък/и облагането с ДДС в някои случаи са неизбежни. 
 
Бизнес план:
 
Бизнес плана трябва да съдържа:
 
- Представяне на проекта
- Представяне на учредителите
- Юридическа форма
- План за първоначално финансиране
- Очаквани приходи
- Очаквани разходи
- Очаквана печалба
- План за дългосрочно финансиране
 
Регистрация на фирмата:
 
След съставянето на устава и регистрацията й в данъчната администрация, фирмата се регистрира на гише в Центъра по регистрации на фирми.