икономика

Процедура по регистрация на фирми в Германия

 

Регистрация на дъщерно дружество

Срокът за регистрация на дъщерно дружество в Германия е по принцип средно около шест седмици, но може да продължи и до шест месеца.

Процедурите за регистрация  на дъщерно дружество са доста сложни, защото се изискват многобройни разрешителни и предварителни проучвания.

Минималният брой съдружници е 2 за GmbH (ООД) и 7 за AG (АД).

Минималният капитал е 25 000 EUR GmbH (ООД) и 50 000  EUR  AG (АД).

Съставянето на дружествен договор се извършва пред нотариус и трябва да бъде последвано от справка за вече регистрирана фирма с названието на дъщерното дружество в компетентния съд (Amstgericht) по мястото на регистрация на фирмата.

Досието трябва да бъде одобрено от търговско-промишлената палата и регистрирано от съдия в съда.

При регистрацията на фирмата в Търговския и Дружествен Регистър, въпреки съществуването на еквивалент на френския единен център за подаване на документи (Gewerbeamt),  е по - добре учредителят да се свърже директно с всяка една инстанция, тъй като този единен център не може да избегне бюрократичните спънки. А самата юридическата идентичност се придобива именно от датата на регистрация.

Регистрация на клон

Клонът е най-лесното решение за една фирма, която желае да се установи в Германия и иска да избегне учредяването на ново дружество.

В Германия съществуват два типа клон:

- несамостоятелен клон

Тази форма съответства на чистото търговско представителство. Това е един обикновен „наблюдателен пост", който позволява да се установяват контакти на място, да се извършва рекламна дейност, да се набира информация за пазара и т.н. Но всякаква търговска дейност е забранена. 

Този тип клон трябва само да е вписан в професионалната камара (Gewerbeamt), която в малките населени места се намира по принцип на адреса ма местната администрация (Ordnungsamt).

Несамостоятелният клон е регистриран от вписването му. Учредителят получава официалните документи за вписването до 10 дни.

- самостоятелен клон

Това е подразделение на фирмата. То може да упражнява търговска дейност, като по този начин улеснява отношенията с клиентелата. При все това, тъй като няма юридическа самостоятелност, то действа от името и за сметка на дружеството майка.

Трябва да бъде регистрирано в търговския и дружествен регистър от компетентния съд по инстанция (Amtsgericht), както и в професионалната камара (Gewebeamt). Срокът за учредяването му е от четири до осем седмици.