Търговско право

Развитие на български фирми в чужбина

Какво да изберем - дъщерно дружество или клон?

 

Създаването на бизнес единици на български дружества в Люксембург, Франция, Белгия, Германия или Румъния може са се осъществи в най-различни форми, отговарящи на всички стратегии за развитие  на инвеститорите.

 

Изборът на структура зависи от целта, която си поставя инвеститора и от желаната степен на самостоятелност по отношение на дружеството майка. Решението се вземa и според това дали се цели запазване на пълен контрол върху чуждестранната бизнес единица, или се цели в бъдеще да се позволи участие и на трети лица в нейния капитал. Допълнително се вземат предвид сроковете и сложността за регистрация на новата единица, както и нивото на отговорност, която се поема спрямо нея. Така направеният избор обуславя специфичен юридически и данъчен статут.

Поради тази причина, ние представяме двете основни възможности за създаване на бизнес единица в чужбина: дъщерно дружество и клон, най-напред от гледна точка на търговското право, след това от гледна точка на данъчното право и най-накрая в практичен аспект според условията в различните страни.