счетоводство

Подаване на годишни счетоводни отчети и данъчна декларация

Подаване на годишни счетоводни отчети и данъчна декларация

Подаването на отчети в Националния статистически институт (НСИ) се извършва чрез интернет страницата на институцията.

Дружествата, които нямат дейност, са освободени от това задължение, при условие че подадат декларация за липса на дейност.

Счита се, че една компания няма дейност, ако няма приходи и има по-малко от 500 лева разходи годишно.

 

  • Подаване на годишни финансови отчети пред данъчните власти

Данъчната декларация е свързана с данните, подадени в Националния статистически институт, така че не е възможно да се подаде данъчната декларация, без първо да се подадат финансовите данни на сайта на Националния статистически институт.

Българските фирми имат срок до 30 юни всяка година да подадат данъчната декларация  за предходната година. След това те разполагат с допълнителни 3 месеца до 30 септември, за да коригират декларацията си и евентуално да променят финансовите данни без санкция.

 

  • Подаване на годишни финансови отчети в търговския регистър

Българските фирми трябва да публикуват годишните си финансови отчети (ГФО) пред Търговския регистър, където може да бъдат разглеждани от трети лица.

Срокът за подаване на ГФО за изминалата година е до 30 септември на следващата година.

Отчетът, който се подава в търговския регистър, трябва да включва, от една страна, подписа на директора на дружеството (управител, директор), а от друга подпис на упълномощен счетоводител или експерт-счетоводител.

Дружествата, които нямат дейност, са освободени от задължението да внесат несъстоятелност в търговския регистър, при условие че вместо това подадат декларация за липса на дейност