social

Командировъчните

Командировъчните

Служителите, които са задължени да пътуват или пътуват като част от работата си, имат право на обезщетение, чийто размер зависи от (i) продължителността на пътуването (и по-специално дали пътуването изисква служителят да спи извън дома) и (ii) отдалеченост, включително дали трябва да пътува в България или в чужбина.

Така за командировка без нощувка дневните възлизат на 20 лв. (около 10 €)

За бизнес пътуване до България с нощувка дневните са 40 лв. (около €20).

Компанията има възможност да удвои тези суми, без компенсацията да се облага с вноски или с данъци.

Когато командировката е в чужбина, размерът на обезщетението зависи от държавата, в която се пътува. Така за пътуване до Румъния дневната сума без нощувка е 46 евро, а дневната сума с нощувка е 170 евро. За пътуване до Франция, Германия или Люксембург дневната сума без нощувка е 56 евро, а дневната сума с нощувка е 207 евро. За пътуване до Швейцария дневната сума без нощувка е 87 евро, а дневната сума с нощувка е 246 евро.