Съдействие при създаване на фирма

Съдействие при създаване на фирма

Съдействие при учредяване на фирма

ЛПЖ  България координира и осъществява различните етапи на учредяване на фирми в България или в Европа, така че да предложи една напълно завършена услуга до ключ на своите клиенти.
  • първи етап : осъществяване на пазарно проучване, позволяващо да се потвърди възможността за практическата реализация на проекта   
  • втори етап : определяне на седалище
  • трети етап : учредяване на дружество
  • четвърти етап: определяне и покупка (или наемане) на помещения за производство (офиси, завод ...)
  • пети етап : подбор на персонал
 
При завършване на процедурата по учредяване на фирмата, ЛПЖ  може да съдейства на  новосъздаденото дружество със счетоводни услуги.