Регистрация на фирми

Регистрация на фирми

Регистрация на фирми

 
ЛПЖ България има за своя основна задача да съдейства на предприемачите в процеса на създаване и регистрация на фирми (или клонове) в България и в Европа, като им предлага пълно обслужване, което се изразява в извършване на всички необходими формалности (вписване в Търговския Регистър, данъчни и други административни регистрации, разрешителни за експлоатация) на базата на предадени инструкции и документи.
 
Българските фирми могат да бъдат под формата на ООД (еквивалент на френската  SARL), на АД (еквивалент на френската  SA), на СД (еквивалент на френската  SNC) или на КДА (еквивалент на френската  SСA), въпреки че последните две форми са по-рядко използвани.
 
Срокът за регистрация на едно търговско дружество в Търговския Регистър е кратък (около 48 часа), при положение, че предварително са събрани, (а в случая и преведени) всички изисквани документи относно акционерите (или съдружниците) и ръководителите (или управителите).
 
Няма условия за местожителство или националност на акционерите (или съдружниците) на българските фирми.   
 
ЛПЖ  България разполага с постоянното съдействие на групата ЛПЖ. (LPG), за създаването на фирми във Франция, създаването на фирми в Люксембург или създаването на фирми в Румъния.