икономика

Проучване на пазара и проучване на подизпълнители

ТъПроучване на пазара и проучване на подизпълнители


Екипите на ЛПЖ  България осъществяват пазарни проучвания за сметка на българските фирми, които желаят да изнасят и да продават  на европейския пазаp, и най-вече :

  •     характеристика на търсенето, т.е. на потенциалния пазар, обем, стадий на развитие и ръст;
  •     набиране на данни и проучване на социално-икономическите тенденции;
  •     определяне на методите на дистрибуция и продажби;
  •     наблюдаване на конкуренцията и нейните търговски стратегии;


ЛПЖ  България може също да съдейства на чуждестранни фирми при проучване на български подизпълнители.