Фирмени обстоятелства

ЛПЖ България е дружество с ограничена отговорност чийто адрес на регистрация е:
 
Офис:2, етаж:4
Централна Автогара
 
Бул. Княгиня Мария Луиза №100
Район Сердика
Община София
София 1202
България
 
Регистрирана в Търговския Регистър с ЕИК 131442074

 

ЛПЖ България е филиал на групата ЛПЖ